miércoles, 20 de octubre de 2010

Tarea de Matemática: Punto 17

a- A es simétrica.. A= link At= link

b- (A+B)t = At+Bt..((A+B)t= link) = (At+Bt = link)

c- (At)t = A... A= link At= link (At)t= link

d- B=-Bt... B= link -Bt= link

e- A+At=2At... (A+At= link) = (2At = link)

f- (A.B)t=Bt.At... ( (A.B)t = link) = (Bt.At = link)

g- B.At=0... B.At= link

h- A.At es simétrica... link

i- At.A es antisimétrica... link

j- A+At es simétrica... link

k- A-At es simétrica... link

l- A.B=I... A.B= link

m- B.A=I... B.A= link

n- A.B es simétrica... link

0 comentarios:

Publicar un comentario